ગુજરાતી સહિત્ય સરિતાની નૂતન વેબ સાઇટ ઉપર આપનુ સ્વાગત

હ્યુસ્ટ્ન ના ગુજરાતી ભાષાનાં ગુજરાતી સાહિત્ય અને લલિત કલાઓ જેવીકે લોકસંગીત,નાટ્ય અને ગુજરાતી પદ્ય અને ગદ્યને માણનારો વર્ગ અત્રે એકત્રીત થઇને તેના સર્જન,સંવર્ધન અને પ્રચાર પ્રસારમાં સક્રીય છે. માતૃભાષાનાં અમર વારસાને આમ છેલ્લા દસ વર્ષથી તેઓ જીવંત રાખવા પ્રયત્નશીલ છે. ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાનાં હેતુઓ.

૧. ઉચ્ચકક્ષાનાં કવિ કે લેખક્ને આમંત્રણ આપી સ્થાનીક કવિ અને લેખકોનુ સર્જન સ્તર ઉંચુ લાવવા પ્રયત્નશીલ રહેવુ
૨. સ્થાનીક લેખન, યોગદાન કે સિધ્ધિ ને પ્રચલીત કે પ્રસિધ્ધ કરવા.
૩. લલિત કલાનાં કાર્યોમાં સહયોગ અને સહકાર આપવો.
૪. સ્થાનીક અનુભવી કવિ અને લેખકોનો નવોદીત સર્જકોને લાભ મળે તેવુ ફલક આપવુ.

દરેક મહીનાના પહેલા શનિવારે નિયમિત રીતે મળતા આ ગૃપમાં લગભગ ૩૫ જેટલા સક્રીય સર્જકો અને બીજા એટલાજ શ્રોતા છે. આ ગૃપમાં દાખલ થવા માટે એક મોટી જરુરીયાત છે અને તે ગુજરાતી ભાષા માટેનૉ પ્રેમ. વધુ વિગતો માટે સંપર્કઃ
દીપક ભટ્ટ ૨૮૧-૪૯૧-૬૬૮૩ Deepak.Bhatt@gujaratisahityasarita.org
રસીક મેઘાણી ૮૩૨-૩૪૨-૧૧૩૧ Abdul.Meghani@gujaratisahityasarita.org
રસેશ દલાલ ૨૮૧-૮૫૬-૮૫૭૭ Rasesh.Dalal@gujaratisahityasarita.org
ચીમન પટેલ ૨૮૧-૪૯૫-૬૫૩૪ Chiman.Patel@gujaratisahityasarita.org
વિશ્વદીપ બરાડ ૨૮૧-૪૬૩-૨૩૫૪ Vishvadeep.Barad@gujaratisahityasarita.org
વિજય શાહ ૨૮૧-૫૬૪-૫૧૧૬ Vijay.Shah@gujaratisahityasarita.org

તાજેતરમાં બદલાયેલ બ્લોગ
Powered By Indic IME